The Fury of Dracula

courtesy Richard Buckland, John Shepherd, and many tutors

The Hunt

round 21
Hunter Ranks

rank by hunter / dracula

Rank Team Score Avg
Rounds
Disq?
1 g014964 Heart Catch Precure 335.5 14.6 0
2 g014890 困る 328.4 18.9 0
3 g014939 Knuckles & Knuckles 324.6 18.9 0
4 g014919 Kevin and Hui 324.3 24.4 4
5 g014917 Blade 322.2 20.6 0
6 g014947 Normotensive Snavel 314.2 30.7 0
7 g014933 BestGroupEver 301.7 37.5 0
8 g014940 Assignment 2 299.3 34.2 0
9 g014892 High Stakes 288.0 37.8 3
10 g014925 🔥🦇🏹W̸̢͇̜͔̹̪̣̫̣͟h̦͖̦̲̩͈̺i͠҉̲̪̥̱̩͕͎t̴̡͎͙̤͎͈͙e̛̻̳͔͚̬̹̜̲͘ ͢҉͇̼̫͙̰͉̙Ń̵̛͚̣o͏̨҉̘͕̲̠̰i͏̱̦s̸̷͕̤̲͖̦͓̘̲̕e̟̜̮͓̩͍̪͘͝🏹🦇🔥 262.8 53.1 0
11 g014914 Pkydd appreciation club 256.8 60.6 0
12 g014898 freakin' hot vampire 242.4 68.7 0
13 g014922 alucard 235.3 70.0 0
14 g014927 Mystery Inc. 219.7 78.3 1
15 g014923 Skibidi Pap Pap 211.0 81.1 0
16 g014938 HuntForThatHD 206.9 75.5 20
17 g014932 DAB 198.6 90.0 0
18 g014966 dracula did nothing wrong 195.8 85.6 39
19 g014926 Evil Eye 189.9 87.1 16
20 g014921 xD 188.0 88.7 6
21 g014909 Catch Me If You Can 184.6 94.6 0
22 g014916 Liz and Shirley 162.6 107.2 0
23 g014895 Fury of HO 160.6 111.2 0
24 g014889 Dracula May Cry 157.7 107.7 34
25 g014924 UNSW Flat Earth Society ;) 155.3 116.3 0
26 g014945 Buying gf 140.0 119.4 0
27 g014928 Count von Count 139.6 122.7 0
28 g014949 PeterKydd 136.6 123.6 0
29 g014963 (^w^) 133.9 121.0 0
30 g014951 Anna & Cindy 132.8 122.9 0
31 g014913 . 129.8 122.2 5
32 g014897 ILOVE2521 128.0 123.0 0
33 g014918 codingTings 121.8 127.3 0
34 g014894 S̶t̶a̶k̶e̶ Stack it 121.3 128.4 1
35 g014903 Tom Sawyer 119.7 128.1 0
36 g014912 vampire diaries 117.2 129.4 0
37 g014930 Team Ninja 113.5 140.4 0
38 g014908 Kill me now 112.3 133.0 0
39 g014891 Anti Assignment Assignment Club 111.6 133.8 1
40 g014965 Daniel, Jordan, Louis 110.5 133.6 0
41 g014971 Flamethrower 107.9 135.1 0
42 g014967 Dracula Assignment 100.9 126.2 23
43 g014901 Hunters 88.9 143.9 0
44 g014962 Enter a group name 85.6 147.0 0
45 g014934 Name* 73.6 119.5 96
46 g014948 🧛 #teamEdward 🧛 47.4 96.9 145
47 g014896 233333333 22.4 140.4 169
48 g014941 Pain in the Neck 6.0 108.3 174
49 g014956 Carlos & Rez & Rakyan 0.0 162.5 188

Score = total_score/games_played.
(where total_score = sum(game_score - disqual_factor);
for hunters, disqual_factor = 0.25, for dracula, 1)

Score listed for Dracula is 366 - hunter_score.

For hunters, the total number of disqualifications
is up to 4x the number of games.