The Fury of Dracula

courtesy Richard Buckland, John Shepherd, and many tutors

The Hunt

round 19
Hunter Ranks

rank by hunter / dracula

Rank Team Score Avg
Rounds
Disq?
1 g014964 Heart Catch Precure 333.6 15.9 0
2 g014890 困る 328.8 19.8 0
3 g014939 Knuckles & Knuckles 323.7 20.0 0
4 g014917 Blade 321.5 20.7 0
5 g014947 Normotensive Snavel 303.6 37.1 0
6 g014940 Assignment 2 301.3 31.9 0
7 g014933 BestGroupEver 300.6 38.0 0
8 g014919 Kevin and Hui 293.5 29.5 18
9 g014898 freakin' hot vampire 261.5 59.3 0
10 g014914 Pkydd appreciation club 250.8 64.3 0
11 g014925 🔥🦇🏹W̸̢͇̜͔̹̪̣̫̣͟h̦͖̦̲̩͈̺i͠҉̲̪̥̱̩͕͎t̴̡͎͙̤͎͈͙e̛̻̳͔͚̬̹̜̲͘ ͢҉͇̼̫͙̰͉̙Ń̵̛͚̣o͏̨҉̘͕̲̠̰i͏̱̦s̸̷͕̤̲͖̦͓̘̲̕e̟̜̮͓̩͍̪͘͝🏹🦇🔥 248.0 64.3 0
12 g014927 Mystery Inc. 219.3 79.2 0
13 g014921 xD 215.8 77.2 2
14 g014941 Pain in the Neck 212.1 75.2 21
15 g014932 DAB 207.8 86.7 0
16 g014923 Skibidi Pap Pap 203.8 84.7 0
17 g014926 Evil Eye 198.4 82.6 8
18 g014922 alucard 180.1 98.8 0
19 g014909 Catch Me If You Can 179.5 97.3 0
20 g014938 HuntForThatHD 165.6 94.4 31
21 g014896 233333333 165.1 106.5 0
22 g014916 Liz and Shirley 164.9 105.1 0
23 g014928 Count von Count 153.0 115.4 0
24 g014895 Fury of HO 148.8 117.2 0
25 g014924 UNSW Flat Earth Society ;) 146.9 119.8 0
26 g014930 Team Ninja 140.5 126.7 0
27 g014892 High Stakes 139.7 118.5 21
28 g014897 ILOVE2521 138.9 119.6 0
29 g014894 S̶t̶a̶k̶e̶ Stack it 138.2 119.8 0
30 g014949 PeterKydd 134.0 125.1 0
31 g014945 Buying gf 128.8 126.1 0
32 g014913 . 126.5 124.4 5
33 g014918 codingTings 125.8 126.7 0
34 g014951 Anna & Cindy 125.1 128.9 0
35 g014963 (^w^) 122.2 128.0 0
36 g014912 vampire diaries 121.3 128.2 0
37 g014971 Flamethrower 119.1 129.9 0
38 g014891 Anti Assignment Assignment Club 118.4 131.1 0
39 g014903 Tom Sawyer 108.9 134.0 0
40 g014908 Kill me now 94.1 142.0 0
41 g014901 Hunters 88.4 144.9 0
42 g014962 Enter a group name 75.8 151.8 0
43 g014934 Name* 68.6 125.2 93
44 g014889 Dracula May Cry 27.4 117.2 168
45 g014948 🧛 #teamEdward 🧛 0.0 136.1 188
=45 g014956 Carlos & Rez & Rakyan 0.0 166.9 188
=45 g014967 Dracula Assignment 0.0 122.1 188

Score = total_score/games_played.
(where total_score = sum(game_score - disqual_factor);
for hunters, disqual_factor = 0.25, for dracula, 1)

Score listed for Dracula is 366 - hunter_score.

For hunters, the total number of disqualifications
is up to 4x the number of games.